اشتراک ویژه

دوست و همکار گرامی لطفا توجه نمایید که :

  • با خرید یکی از اشتراک های زیر می توانید از سایت اسکآرت روزانه 20 فایل دانلود نمایید.
  • درصورت عدم دانلود در یک روز ، دانلودها به روز بعد منتقل نمی شوند.
  • شما مجاز به انتشار یا اشتراک طرح های اسکآرت نیستید ؛ فقط مجاز به چاپ طرح ها می باشید.
  • هر ماه به قید قرعه پنج (5) اشتراک یک ماهه رایگان به کاربران هدیه داده میشود ، پس منتظر خبرهای خوب از سمت اسکآرت باشید.

 

 

مدت اشتراک / تعداد دانلود در روز / تعرفه ثبت سفارش
اشتراک یک ماهه (20 دانلود در روز) : 45.000 تومان

 

 

اشتراک دوماه (20 دانلود در روز) : 65 هزار تومان

 

 

اشتراک سه ماهه (20 دانلود در روز) : 130 هزار تومان 150.000 تومان